top of page
  • Biem D'hondt

Hannah Dekelver


#allyship (english below)


NL : Hannah Dekelver nam me mee in haar hoofd door een wirwar aan gedachten met als overkoepelende droom de wens naar meer gelijkheid door diversiteit. In één adem verbindt ze discriminatie, seksisme en racisme aan de klimaatproblematiek en de remmende factor: de politiek. Die leert haar dat de wereld de jongeren niet hoort en liever niet ziet.

Ze vindt het bemoedigend dat er anno 2022 al veel stappen ondernomen zijn voor een meer gelijke maatschappij, maar het is toch een strijd die nog steeds voortduurt.


Het is interessant hoezeer ze zich bewust is van haar sociale positie, haar privileges - en dat andere mensen die niet hebben maar dat dat niet altijd zichtbaar is als je hun verhaal niet kent. Ze is net 16 en de tijd kan verdwijnen of ondraaglijk lang worden als je kwetsbaarheid toelaat, die van jou en die van een ander. Je zit met spiegels en scherven, delen van een geheel die niet helemaal bij elkaar passen, maar binnen die geometrie is haar strijd tegen onrechtvaardigheid zo belangrijk.


EN : Hannah Dekelver took me inside her head through a jumble of thoughts with the overarching dream of the desire for greater equality through diversity. In the same breath she links discrimination, sexism and racism to the climate problem and the inhibiting factor: politics. It teaches her that the world does not hear young people.

She is encouraged that many steps have already been taken in 2022 for a more equal society, but it is still a struggle that continues. It's interesting how aware she is of her social position, her privileges - and that other people don't have them, but that's not always apparent if you don't know their story. She just turned 16 and time can disappear or become unbearably long if you allow vulnerability, yours and someone else's. You're left with mirrors and shards, parts of a whole that don't fit together, but within that geometry her fight against injustice is so important.


Instagram : @hannahhappy4


Text by Biem D'hondt

Photo by Marijn Achten

Comments


bottom of page